Galego
Español
INFORMACIÓN
Quen é o meu médico-psiquiatra e traballador/a social de referencia?
Cada persoa ten asinado un médico de atención primaria (o seu médico de cabeceira) nun determinado centro de saúde. Neste centro pode haber unha Unidade de Saúde Mental específica, pero no caso de que non a haxa, debe consultar no seu propio centro de saúde e remitiráselle á que lle corresponda.
Certificado do grao de discapacidade
Axudas
económicas
Internamento
Involuntario
IncapacitaciónPlan de coidados
Entidades
Unidades de Saúde Mental
Información